Anmälan

Anmälan kan göras via internet eller post. När hunden anmäls till hunduställning förbindar sig utställaren att hunden är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser. Utställaren förbinder sig att efterfölja Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingbestämmelser, direktiv och anvisningar.

Anmälan ska göras senast 10.6.2019.

Anmälan via internet www.showlink.fi -> ONLINE ENTRY

Anmälan kan också göras via post på Finska Kennelklubbens blankett

Betalningskvitto/-kopia bör bifogas med anmälningsblanketten. Sänd anmälningarna till adressen:

Tuulia Heikkilä
Kotiahontie 17
97110 Rautiosaari Finland

OBS! Internetanmälningen betalas via webbank eller kreditkort enligt webtjänstens anvisningar. Anmälningssystemet sänder ALLTID en bekräftelse till avsändarens e-mail- adress efter att anmälningen bokförts. Om ingen bekräftelse erhålls, TA GENAST kontakt till info@showlink.fi

Anmälningsavgift till 10.6.2019:
35 €/hund
valpar och veteraner 20 €/hund
veteraner över 10 år till veteran klass 0 €

Kontonummer för anmälningar som sänds med post:
Lapin Beaglekerho ry
FI43 5131 0020 1650 57 OKOYFIHH

För sent inkommen anmälan återsändes och bankavgift uttages vidåterbetalningar.

Bruksklass
Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Championklass
Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Öronkuperade och svanskuperade hundar
Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning
Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.